Sizin için ne sunabiliriz?

Akira Works; Grafik Tasarım, Video Prodüksiyon, Marka Danışmanlığı gibi hizmetler sunar.


İş Sürecimiz Üç Adımda Gerçekleşir

1

Birinci Adım

Problemin Tanımlanması

Müşterimizden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan brief tekrar müşterimize sunularak onay alınır. İşe başlamadan önce müşteri beklentisi, hedef kitle, marka konumlandırması, tüketici faydası, içerik unsurları ve zamanlama gibi anahtar konuların belirlenmesi gerekmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında gerçekleştirilecek olan yaratıcı çalışma, müşteri ve hedef kitle beklentileri göz önünde bulundurularak bir iletişim mesajı haline getirilmek üzere planlanır.

İkinci Adım

Yaratım Süreci

Elde edilen veriler ışığında iletilmesi gereken mesaj, yaratıcı bir dille ve uygun bir mecra ile gerçekleştirilir. Mesajın kullanılacağı mecraya göre yaratım süreçleri grafik tasarım ya da video prodüksiyon veya bir kampanya dahilinde gerçekleştirilir.

Gerçekleştirilen iletişim mesajı, hedef kitle ile planlanmış olan mecralarda paylaşılır.

2
3

Üçüncü Adım

Geri Dönüşlerin Değerlendirilmesi

Gerçekleştirilen iletişim çalışmasının belirli zaman diliminde olumlu ya da olumsuz, ölçülebilir verileri toplanarak genel bir değerlendirme yapılır. Bu geri dönüş pazar payının artması, marka imajının güçlenmesi olduğu gibi şirketin büyümesi şeklinde de gerçekleşebilir.

Akira'nın asıl amacı yapılan işin müşteri beklentilerini karşılaması ve olumlu geri dönüşler elde etmesidir. Bu noktada tüm iletişim çalışmalarımız müşterilerimizin marka kimliği ve marka kişiliği ile örtüşür, hedef kitle ve mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılar nitelikte stratejik olarak planlanır.